Arnasoy tuman sagi tashkilotlar ma`lumotlari
1)   8 - maktab O`qituvchilar: 55
2)   1 - maktab O`qituvchilar: 49
3)   20 - maktab O`qituvchilar: 42
4)   3 - maktab O`qituvchilar: 32
5)   2 - maktab O`qituvchilar: 25
6)   6 - maktab O`qituvchilar: 25
7)   7 - maktab O`qituvchilar: 25
8)   11 - maktab O`qituvchilar: 25
9)   13 - maktab O`qituvchilar: 21
10)   22 - idum O`qituvchilar: 21
11)   14 - maktab O`qituvchilar: 20
12)   10 - maktab O`qituvchilar: 19
13)   5 - maktab O`qituvchilar: 18
14)   12 - maktab O`qituvchilar: 18
15)   16 - maktab O`qituvchilar: 18
16)   15 - maktab O`qituvchilar: 16
17)   4 - maktab O`qituvchilar: 14
18)   19 - maktab O`qituvchilar: 14
19)   17 - maktab O`qituvchilar: 11
20)   9 - maktab O`qituvchilar: 8
21)   18 - maktab O`qituvchilar: 5